Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Koloveč
Řešené území:k.ú. Koloveč, Zichov

 

Číslo (kód):21076602
Pořizovatel:Městský úřad Domažlice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier KROK s.r.o. Ing.arch. Petra Kolaříková, Unhošťská 2021, Kladno
• identifikační číslo:4905547
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOLAŘÍKOVÁ PETRA, PRAHA 4
• číslo autorizace:4022

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.10.2011  usnesení ZO č.7 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.10.2016  usnesení ZO č.7 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 18.2.2019  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/kolovec-/ 
Záznam proveden dne:18.3.2019 
Zaznamenal(a):Jiří Pivoňka 
Telefon:379719186 
Email:jiri.pivonka@mesto-domazlice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.