Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie pro plochu BV2 v ÚP Dobrá Voda u Pacova
Řešené území:k.ú. Dobrá Voda u Pacova

 

Číslo (kód):21943301
Pořizovatel:Městský úřad Pacov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Lenka Cârová, Vyšehradská 320/49, Praha 2
• identifikační číslo:73559539
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. CÂROVÁ LENKA, PELHŘIMOV
• číslo autorizace:3858

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 25.1.2017  
Možnost využití Schválení9) 14.3.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestopacov.cz 
Záznam proveden dne:14.3.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.