Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie lokality č. 19 a 56 Lhota pod Libčany
Řešené území:k.ú. Hubenice, Lhota pod Libčany

 

Číslo (kód):22439212
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:AKIA a. s., ,
• identifikační číslo:64789659
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BENEŠOVÁ ANDRÉA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:933

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 17.6.2013  
Možnost využití Schválení9) 7.11.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 750 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:7.11.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.