Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Trutnov - Z74
Řešené území:k.ú. Trutnov

 

Číslo (kód):22655887
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:EUROPROJEKT, spol. s r.o., Kolmá 675/3, Praha 9
• identifikační číslo:43872999
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ABT JAN, PRAHA 7
• číslo autorizace:1183

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 1.11.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://upd.trutnov.cz/upd/trutnov 
Záznam proveden dne:23.2.2017 
Zaznamenal(a):Bc. Marek Hlíza 
Telefon:499803372 
Email:hliza@trutnov.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.