Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie BISKUPICE lokalita „B6 – Východ – Za humny“
Řešené území:k.ú. Biskupice na Hané

 

Číslo (kód):22855777
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858/, Zlín
• identifikační číslo:14639351
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DUJKA VLADIMÍR, ZLÍN
• číslo autorizace:548

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 3.6.2016  
Možnost využití Schválení9) 7.2.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:31.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.