Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Řepníky
Řešené území:k.ú. Pěšice, Popovec u Řepníků, Řepníky

 

Číslo (kód):23504275
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dagmar Vaníčková - ATELIER GRADACE, Aloise Hanuše 182/, Jablonné nad Orlicí
• identifikační číslo:66844690
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR, JABLONNÉ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:2661

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 19.8.2012  Usnesení č. 1/12 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.1.2013  Usnesení č. 1/13 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.9.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 13.3.2019 Usnesení č. 2/4/2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/9571-uzemni-plan-repniky 
Záznam proveden dne:8.4.2019 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.