Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie - zastavitelná plocha Z2 v Česticích
Řešené území:k.ú. Čestice u Častolovic

 

Číslo (kód):23553104
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Stapring, s. r. o., Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
• identifikační číslo:64788229
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. FENYK MICHAL, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
• číslo autorizace:0600170

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 12.1.2015  
Možnost využití Schválení9) 17.2.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.kostelecno.cz 
Záznam proveden dne:26.2.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.