Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BM 10
Řešené území:k.ú. Holičky u Staré Hlíny

 

Číslo (kód):24438113
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Hrádek, 82, Smržov
• identifikační číslo:67157262
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HRÁDEK MILAN, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:3058

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 6.1.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.1.2016 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.