Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Brumovice
Řešené území:k.ú. Brumovice

 

Číslo (kód):24547977
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KLEIN PAVEL, BRNO
• číslo autorizace:3647

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.11.2010  pozastavení prací na zadání UP dle požadavků obce Brumovice - IOP 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.8.2011   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 3.7.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 13.12.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:2.2.2017 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.