Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie zástavby u celnice - České Velenice
Řešené území:k.ú. České Velenice

 

Číslo (kód):26339358
Pořizovatel:Městský úřad České Velenice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jaroslav Poláček, Pražská 1743/44, Znojmo
• identifikační číslo:64431452
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLÁČEK JAROSLAV, ZNOJMO
• číslo autorizace:3253

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 8.12.2016  
Možnost využití Schválení9) 21.12.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:2.1.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.