Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie lokalita č. 30 a 38
Řešené území:k.ú. Horní Maxov, Jindřichov nad Nisou, Lučany nad Nisou

 

Číslo (kód):26427859
Pořizovatel:Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 9.1.2017  
Možnost využití Schválení9) 18.5.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.lucany.cz 
Záznam proveden dne:12.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.