Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM2
Řešené území:k.ú. Branná, Břilice, Holičky u Staré Hlíny, Přeseka, Stará Hlína, Třeboň

 

Číslo (kód):26676578
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VALDER ALEŠ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1631

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.11.2012  Usnesení ZM č. 178/2012-21 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 26.11.2012  Usnesení ZM č. 178/2012-21 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.8.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:5.8.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.