Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Domamyslice – infrastruktura na pozemcích p. č. 208/1, 208/2, 209/1, 209/5 a 210/2
Řešené území:k.ú. Domamyslice

 

Číslo (kód):27192325
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov
• identifikační číslo:25587293
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LANGER LADISLAV, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:1476

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 11.4.2018  
Možnost využití Schválení9) 5.12.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:6.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.