Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Předměřice nad Labem - lokalita Z5 -Změna 12/2018
Řešené území:k.ú. Předměřice nad Labem

 

Číslo (kód):27428836
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Robert Chládek, Písečná 766/5, Hradec Králové
• identifikační číslo:16280733
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CHLÁDEK ROBERT, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2802

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 3.12.2018  
Možnost využití Schválení9) 19.12.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:19.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.