Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nová Hradečná
Řešené území:k.ú. Nová Hradečná

 

Číslo (kód):28229922
Pořizovatel:Městský úřad Uničov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier ARCHPLAN Ostrava, s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava - Martinov
• identifikační číslo:26863065
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BUSCHOVÁ KATEŘINA, OSTRAVA
• číslo autorizace:3017

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 4.12.2015   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 11.1.2016  Usnesení č. 8/62 ZO 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 17.10.2017 OOP vydáno us.č. 17/2017 - 17/132 ze zas. ZO dne 25.9.2017 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:16.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.