Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Hustopeče - S5
Řešené území:k.ú. Hustopeče u Brna

 

Číslo (kód):28974551
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KLEMENT MILOŠ, BRNO
• číslo autorizace:1298

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 18.3.2015  
Možnost využití Schválení9) 22.12.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení 31.7.2018 Aktualizace č. 1 
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:31.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.