Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Sušice
Řešené území:k.ú. Albrechtice u Sušice, Červené Dvorce, Divišov u Sušice, Dolní Staňkov, Humpolec u Sušice, Malá Chmelná, Milčice u Sušice, Nuzerov, Rok, Sušice nad Otavou, Velká Chmelná, Vrabcov

 

Číslo (kód):31127566
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CITYPLAN, spol. s r.o., Odborů 278/4, Praha 2
• identifikační číslo:47307218
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOMRSKA LADISLAV, PRAHA 4
• číslo autorizace:2748

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.2.2011   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 12.12.2012   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 8.10.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 23.9.2018  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:16.9.2019 
Zaznamenal(a):Dana Matějková 
Telefon:376540131 
Email:dmatejkova@mususice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.