Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Krásný Dvůr
Řešené území:k.ú. Krásný Dvůr

 

Číslo (kód):32719058
Pořizovatel:Městský úřad Podbořany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jiří Danda - ARCHDAN, Lukavecká 423/19, Praha 9
• identifikační číslo:13836285
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DANDA JIŘÍ, PRAHA 2
• číslo autorizace:1490

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.2.2009   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 29.5.2013  usnesení č. 05/2013, bod 5 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:13.10.2017 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.