Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Vysoké Veselí - lokalita Z1
Řešené území:k.ú. Vysoké Veselí

 

Číslo (kód):34067935
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 27.5.2013  
Možnost využití Schválení9) 25.6.2014 ÚP a RM MěÚ Jičín 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mujicin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5954&id=1284143&n=us%2Dvysoke%2Dveseli%2Dlokalita%2Dz1&query=vysok%C3%A9+vesel%C3%AD 
Záznam proveden dne:2.7.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.