Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Chlumec nad Cidlinou - lokalita Z37 a Z72
Řešené území:k.ú. Chlumec nad Cidlinou, Lučice u Chlumce nad Cidlinou, Pamětník

 

Číslo (kód):34530276
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:6

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 10.4.2012  
Možnost využití Schválení9) 5.4.2013 usnesení zastupitelstva města ze dne 27.3.2013 
Ověření aktuálnosti potvrzení 18.11.2020  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:19.11.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.