Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Üzemní studie Bedihošť - plocha BI-1
Řešené území:k.ú. Bedihošť

 

Číslo (kód):35154360
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:KA Partner, a.s., Vídeňská 116, Brno
• identifikační číslo:25566024
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LAUB FRANTIŠEK, JIHLAVA
• číslo autorizace:461

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 4.4.2014  
Možnost využití Schválení9) 8.7.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:8.7.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.