Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Javůrky (dodatek č. 3)
Řešené území:k.ú. Vrchoviny

 

Číslo (kód):35274905
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier ZILVAR s. r. o., Veverkova 1343/1, Hradec Králové
• identifikační číslo:27545598
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 29.6.2015  
Možnost využití Schválení9) 28.6.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-studie/?page=1 
Záznam proveden dne:16.7.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.