Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie veřejného prostranství - Vrchoviny
Řešené území:k.ú. Vrchoviny

 

Číslo (kód):35923403
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:NEW Visit, s.r.o., Komenského 264, Hradec Králové
• identifikační číslo:66826322
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. et Ing. JIRÁNEK TOMÁŠ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
• číslo autorizace:3156

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 4.9.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1200 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.novemestonm.cz/obcan/uzemni-planovani/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:10.9.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.