Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Huzová
Řešené území:k.ú. Arnoltice u Huzové, Huzová, Veveří u Huzové

 

Číslo (kód):36361331
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Eva Tempírová (ALFAPROJEKT), Tylova 1136/4, Olomouc
• identifikační číslo:43588824
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TEMPÍROVÁ EVA, OLOMOUC
• číslo autorizace:2155

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.2.2013  Usnesení č. 16/397/2013 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 19.9.2014  Usnesení č. 26/608/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 6.3.2018 OOP vydáno us. č. 21/408/2018 ze dne 12.2.2018 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.huzova.cz/uzemni-plan/ds-1038/pl=2629 
Záznam proveden dne:3.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.