Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Důl
Řešené území:k.ú. Důl

 

Číslo (kód):37023562
Pořizovatel:Městský úřad Pacov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milič Maryška , Letohradská 369/3, Praha 7
• identifikační číslo:16125703
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MARYŠKA MILIČ, PRAHA 7
• číslo autorizace:401

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 18.5.2016   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 14.9.2016   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 13.2.2020  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.9.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.