Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Hustopeče - Ulice Na hradbách a okolí
Řešené území:k.ú. Hustopeče u Brna

 

Číslo (kód):38346499
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Arch.Design, s.r.o. , Sochorova 3178/23, Brno
• identifikační číslo:25764314
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEMORA PAVEL, PODIVÍN
• číslo autorizace:3495

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 14.4.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení 9.1.2019  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:hustopece.cz 
Záznam proveden dne:9.1.2019 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.