Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Terešov
Řešené území:k.ú. Terešov

 

Číslo (kód):38851130
Pořizovatel:Obecní úřad Terešov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. BINDEROVÁ DANIELA, PRAHA 9
• číslo autorizace:3426

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.1.2018  usn. č. 1/2018/6 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.12.2019  usn. č. 7/2019/4 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.teresov.cz 
Záznam proveden dne:30.1.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Vendula Stupková 
Telefon:tel. 371706149 
Email:vendula.stupkova@rokycany.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.