Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie "Město Vsetín - přednádražní prostor"
Řešené území:k.ú. Vsetín

 

Číslo (kód):40235537
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Brno
• identifikační číslo:44961944
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PELČÁK PETR, BRNO
• číslo autorizace:172

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 22.1.2016 smlouva o dílo 
Možnost využití Schválení9) 31.3.2017 předávací dopis 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:31.3.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Eva Nováková 
Telefon:571491553 
Email:eva.novakova@mestovsetin.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.