Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie pořízená České Budějovice, Na Sádkách II
Řešené území:k.ú. České Budějovice 2

 

Číslo (kód):40299624
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Zdeněk Urbanec (Studio HZ), Lannova tř. 136/32, České Budějovice
• identifikační číslo:43839835
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. URBANEC ZDENĚK, DOBRÁ VODA (Č.BUDĚJOVICE)
• číslo autorizace:807

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 17.7.2008  
Možnost využití Schválení9) 2.4.2009 předáno na SÚ 
Ověření aktuálnosti potvrzení 21.11.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:20.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.