Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Starý Bydžov
Řešené území:k.ú. Starý Bydžov

 

Číslo (kód):40383547
Pořizovatel:Městský úřad Nový Bydžov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí
• identifikační číslo:73773085
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SLAVÍK TOMÁŠ, BRANDÝS NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:3930

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.4.2014  Usnesení 3/01041404 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 13.4.2017  Usnesení 4/2/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.4.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.