Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Zastavitelné plochy Z2.12 a Z2.13 - lokalita Belveder v Dobrušce
Řešené území:k.ú. Dobruška

 

Číslo (kód):40917605
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO, a.s., Opletalova 1626/36, Praha 1
• identifikační číslo:45274886
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 12.8.2016  
Možnost využití Schválení9) 16.12.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:19.12.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.