Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bříšťany
Řešené území:k.ú. Bříšťany

 

Číslo (kód):41056025
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:FOGLAR ARCHITECTS, Kubištova 6/1101, Praha 4
• identifikační číslo:66473021
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. Akad. arch. FOGLAR PETR, PRAHA 4
• číslo autorizace:2667

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.2.2011  Usnesení č. 2 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.12.2014  Usnesení ZO č. 5/2014 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 20.6.2018  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.horice.org/nove-uzemni-plany/ms-3796/p1=3796 
Záznam proveden dne:20.7.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.