Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lukavec u Hořic
Řešené území:k.ú. Černín u Lukavce, Dobeš, Lukavec u Hořic

 

Číslo (kód):4175968
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí
• identifikační číslo:73773085
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SLAVÍK TOMÁŠ, BRANDÝS NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:3930

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.4.2016   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.12.2016  Usnesení č. 5/2016/II 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 21.6.2020  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.horice.org/nove-uzemni-plany/ms-3796/p1=3796 
Záznam proveden dne:20.7.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.