Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lukavec u Hořic
Řešené území:k.ú. Černín u Lukavce, Dobeš, Lukavec u Hořic

 

Číslo (kód):4175968
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SLAVÍK TOMÁŠ, BRANDÝS NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:3930

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.4.2016   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.12.2016  Usnesení č. 5/2016/II 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.3.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.