Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Chmelík
Řešené území:k.ú. Chmelík

 

Číslo (kód):41834658
Pořizovatel:Městský úřad Litomyšl 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, Pardubice
• identifikační číslo:25941551
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TOMÁNEK PAVEL, PARDUBICE
• číslo autorizace:1197

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.3.2018  Usnesení č. 36/2018 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 9.1.2019  Usnesení č. 6/2019 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1264429493844 
Záznam proveden dne:12.2.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Helena Špiková 
Telefon:466026317 
Email:helena.spikova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.