Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Český Krumlov
Řešené území:k.ú. Český Krumlov, Kladné-Dobrkovice, Přísečná-Domoradice, Slupenec, Spolí-Nové Spolí, Vyšný

 

Číslo (kód):44753664
Pořizovatel:Městský úřad Český Krumlov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:UK-24, urbanistická kancelář, Varšavská 32, Praha 2
• identifikační číslo:15078698
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUBEK PAVEL, PRAHA 2
• číslo autorizace:435

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 28.6.2012  usnesení ZM č. 79/7/2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uzpl.xml  
Záznam proveden dne:14.10.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Hermanová 
Telefon:380766704 
Email:jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.