Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Urbanistická studie zástavby RD Kostelec nad Orlicí - severovýchod
Řešené území:k.ú. Kostelec nad Orlicí

 

Číslo (kód):44805544
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MENŠÍK JAROSLAV, PARDUBICE
• číslo autorizace:599

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9) 26.6.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.kostelecno.cz/kostelec-nad-orlici/d-2345/p1=4699 
Záznam proveden dne:10.7.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.