Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie zastavitelné plochy Z46 - Rychnov u Jablonce nad Nisou
Řešené území:k.ú. Pelíkovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Číslo (kód):44969684
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HAVLIŠ FILIP, PRAHA 4
• číslo autorizace:4294

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 20.7.2016  
Možnost využití Schválení9) 26.1.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.rychnovjbc.cz 
Záznam proveden dne:19.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.