Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie - lokalita Z04
Řešené území:k.ú. Libišany

 

Číslo (kód):45496767
Pořizovatel:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:42937680
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 4.1.2015  
Možnost využití Schválení9) 13.4.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://pardubice.eu/uzemni-studie-953 
Záznam proveden dne:21.3.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Iva Štveráková 
Telefon:466026312 
Email:iva.stverakova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.