Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Černý Důl
Řešené území:k.ú. Černý Důl, Čistá v Krkonoších, Fořt

 

Číslo (kód):45725649
Pořizovatel:Městský úřad Vrchlabí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. František Pospíšil - Atelier URBIS, Hlavní 1196/30, Praha 4
• identifikační číslo:18644082
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POSPÍŠIL FRANTIŠEK, PRAHA 4
• číslo autorizace:2285

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.6.2015  UZM č. 09/109/2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.12.2016  UZM č. 26/279/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:4.1.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.