Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Urbanistická studie Čelkovice - pod hřbitovem - lokalita Če 2, Če 3
Řešené území:k.ú. Čelkovice

 

Číslo (kód):46880740
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BLAHA OLDŘICH, TÁBOR
• číslo autorizace:957

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení9)   
Ověření aktuálnosti potvrzení 24.4.2013  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=16470&id=19420&p1=2587 
Záznam proveden dne:10.4.2014 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.