Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Bolehošť - lokalita Z7a/BV
Řešené území:k.ú. Bolehošť

 

Číslo (kód):47454470
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PROIS, a. s., Veverkova 1343/1, Hradec Králové
• identifikační číslo:25943022
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 25.7.2018  
Možnost využití Schválení9) 24.9.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.kostelecno.cz/bolehost/d-2583/p1=4699 
Záznam proveden dne:3.10.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.