Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Staňkov
Řešené území:k.ú. Staňkov

 

Číslo (kód):48138064
Pořizovatel:Městský úřad Třeboň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Martin Jirovský (Ateliér M.A.A.T), Převrátilská 330/15, Tábor
• identifikační číslo:62549201
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. JIROVSKÝ MARTIN, TÁBOR
• číslo autorizace:3311

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.2.2010  usnesení ZO č. 1/2010 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.5.2011  usnesení ZO 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 23.4.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.4.2013 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Aleš Valder 
Telefon:384342156 
Email:ales.valder@mesto-trebon.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.