Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Koryčany
Řešené území:k.ú. Blišice, Jestřabice, Koryčany, Lískovec

 

Číslo (kód):4818363
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Leopold Pšenčík - Atelier UTILIS UAZ, Lazy I 4007/, Zlín
• identifikační číslo:12433900
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PŠENČÍK LEOPOLD, ZLÍN
• číslo autorizace:813

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.5.2009  bod V. usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.2.2010  bod VII. usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 31.12.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.3.2014 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.