Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Sedlice
Řešené území:k.ú. Holušice u Mužetic, Mužetice, Němčice u Sedlice, Sedlice u Blatné

 

Číslo (kód):49236696
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1452/1, České Budějovice
• identifikační číslo:41874439
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOTTFRIED ZDENĚK, PRAHA 7 - BUBENEČ
• číslo autorizace:2424

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.9.2010   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.12.2011   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 21.11.2013  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 28.4.2021 č. usnesení 346/2021 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/sedlice/ 
Záznam proveden dne:24.5.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Linhartová 
Telefon:383416150 
Email:linhartova@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.