Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Strukov
Řešené území:k.ú. Strukov

 

Číslo (kód):49972170
Pořizovatel:Městský úřad Šternberk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SLAVÍK TOMÁŠ, BRANDÝS NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:3930

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 8.9.2016  Usnesení 7/15/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.11.2016  Usnesení 6/18/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 5.9.2018  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:19.10.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.