Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán vojenského újezdu Libavá
Řešené území:k.ú. Čermná u Města Libavá, Město Libavá, Rudoltovice, Velká Střelná

 

Číslo (kód):50373476
Pořizovatel: 
Vydávající orgán:ministr obrany ČR 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha 6
• identifikační číslo:205
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TRTÍLKOVÁ IVETA, OLOMOUC
• číslo autorizace:2861

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.12.2012  Směrnice pro činnost újezdních úřadů 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.4.2013  Čj. 626-2/2013-1618 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 13.2.2015 Čj. 1176-1/2014-1122 ze dne 8.1.2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 25000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.vojujezd-libava.cz 
Záznam proveden dne:19.3.2015 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Zdenka Hladišová 
Telefon:542423140 
Email:hladisova@uur.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.