Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Tchořovice
Řešené území:k.ú. Tchořovice

 

Číslo (kód):50396364
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1452/1, České Budějovice
• identifikační číslo:41874439
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOTTFRIED ZDENĚK, PRAHA 7 - BUBENEČ
• číslo autorizace:2424

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 27.5.2011  Usnesení zastupitelstva obce č. 46/2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.11.2012  Usnesení zastupitelstva obce č. 58/2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 29.12.2014 Usnesení zastupitelstva obce č. 67/2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 2.10.2018 Usnesení zastupitelstva obce č. 89/2018 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/tchorovice/ 
Záznam proveden dne:31.10.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.