Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Divec - lokalita Pod Dehetníkem
Řešené území:k.ú. Divec

 

Číslo (kód):50927370
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové
• identifikační číslo:11021993
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:1092

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 15.4.2013 žádost obce Divec o pořízení ÚS 13.3.2013 
Možnost využití Schválení9) 2.8.2013  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení 11.12.2018 územní studie pořízena jako podklad pro pořízení změny ÚP Divec 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:12.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.