Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Olomouc, US-27 Divišova-Bystrovanská
Řešené území:k.ú. Bělidla

 

Číslo (kód):51046389
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A2 ARCHITEKTI s.r.o., Wolkerova 647/4, Olomouc-Nová Ulice
• identifikační číslo:26834995
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BENDA DAVID, OLOMOUC
• číslo autorizace:528

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.1.2015  
Možnost využití Schválení9) 17.9.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:21.9.2015 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.