Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Strachotín
Řešené území:k.ú. Strachotín

 

Číslo (kód):51375979
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Martin Vávra, Měřičkova 52, Brno
• identifikační číslo:3157440
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÁVRA MARTIN, BRNO
• číslo autorizace:4048

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.11.2016   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 26.1.2017   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:8.11.2018 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.